ขั้นตอนรับความสุขง่าย ๆ

กดลงทะเบียน “ร่วมลุ้นรับรางวัลจากเคดม่าคอสเมติกส์” โดยกรอกรายละเอียดส่วนตัว (ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทร) พร้อมแนบ

1.ภาพถ่ายสวยๆ สำหรับพิมพ์ผ้าพันคอเก๋ๆ  

2. ภาพถ่ายของท่านกับผลิตภัณฑ์ของเคดม่าคอสเมติกส์

3. ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินจากการชำระค่าสินค้าของเคดม่าคอสเมติกส์

ร่วมสนุกกับการจับรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลเซ็ตผลิตภัณฑ์จากเคดม่าคอสเมติกส์ ประเทศไทย ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 จำนวน 5 รางวัล 

ประกาศผลผ่านทางเฟซบุ๊กในวันเดียวกัน เวลา 15.00น.

**หมายเหตุ

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่สาขาตามที่กำหนด ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทำการประกาศผลรางวัล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป

 • ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

 • พนักงาน บริษัท สตาร์ ชายน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

 • กติกาการตัดสินทางบริษัท ฯ จะทำการพิมพ์ชื่อของผู้ร่วมรายการทุกคนลงบนกระดาษแล้วตัดเป็นชิ้นส่วนแต่ละคน แล้วนำมาใส่ในภาชนะที่มองเห็นได้ชัดเจนแล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกันแล้วทำการจับชิ้นส่วน

 • จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการ “Xmas Competition Thailand” ทาง เฟซบุ๊ก Origani เวลา 15.00 น.

 • YouTube - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

Bangkok Thailand 10250

©2020 BY KEDMA COSMETICS THAILAND. PROUDLY CREATED BY LSBKK

 • YouTube - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle
 • Facebook - Grey Circle

020618798